oficiální stránky obce v okrese Bruntál 

Žádost o povolení ke kácení

 

Ž Á D O S T

O povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les podle §8 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb.

                                         ve znění pozdějších předpisů

  

 Jméno a adresa žadatele (organizace …………………………………………………………

 

 

………………………………………………………………………………………………..

 

 

Žádám o povolení ke kácení stromu/ů, který/é se nachází v k.ú. …………………………….

 

…………………………………………na parcele číslo …………...…………………………..

 

Vlastník pozemku kde předmětný strom roste pokud je jiný než žadatel …………………….

 

 …………………………………………………………………………………………………

 

Specifikace dřevin, které mají být pokáceny (druh, počet)…………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………….

 

Obvod kmene kácených stromů měřeno ve výšce 130cm nad zemí …………………………..

 

………………………………………………………………………………………………….

 

Zdůvodnění žádosti :

  

 

 

Přílohy k žádosti : 1) doklad o vlastnictví, případně pronájmu k výše uvedené parcele

                                  (výpis z kat.nemovitostí, nájemní smlouva)

                              2) Souhlas vlastníka, spoluvlastníka výše uvedeného pozemku

                              3) Situační zákres polohy stromu/ů určených ke skácení

 

 

 

 

V …………………………….dne……………..                ……………………………………

                                                                                                           podpis žadatele

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Žádost o povolení ke kácení

 
 

Často hledáte

 

© Obec Hošťálkovy   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz   |   prohlášení o přístupnosti
Počet návštěv (od 3.1.2012):