oficiální stránky obce v okrese Bruntál 

Úřední deska

Zobrazeno od Zobrazeno do č.j. č.s. Název
07.05.2021 Prodej pozemků a záměr směny pozemků ZO č. 14
04.05.2021 Nařízení státní veterinární správy - Ukončení mimořádných opatření
04.05.2021 21.05.2021 Veřejná vyhláška - Návrh Změny č. 3 ÚP Hošťálkovy
28.04.2021 Mikroregion Krnovsko RO č. 1
26.04.2021 31.05.2021 Porovnání výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
26.04.2021 31.05.2021 Nařízení státní veterinární správy - MSK
23.04.2021 01.01.2022 Rozpočtové opatření č. 6
22.04.2021 31.05.2021 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
21.04.2021 21.05.2021 Rozhodnutí o přijetí žáků do ZŠ od školního roku 2021/2022
21.04.2021 01.01.2022 Rozpočtové opatření č. 5
20.04.2021 01.01.2022 Rozpočtové opatření č.4
14.04.2021 31.05.2021 Informace ke Sčítání 2021
26.03.2021 01.01.2022 Rozpočtové opatření č. 3
19.03.2021 01.01.2022 Rozpočtové opatření č. 2
15.03.2021 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
08.03.2021 01.01.2022 Rozpočtové opatření č. 1
08.03.2021 Schválený Střednědobý výhled obce na roky 2022-2024
18.02.2021 Informace ke konání sčítání lidu, domů a bytů - Český statistický úřad
26.01.2021 Informace ohledně objednání na PCR test
05.01.2021 Mikroregion Krnovsko-Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2021
18.12.2020 31.12.2021 Schválený Rozpočet na rok 2021 ZŠ a MŠ Hošťálkovy
18.12.2020 Schválený Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Hošťálkovy na roky 2022 a 2023
07.12.2020 OZV č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
04.12.2020 OZV č. 1/2020, kterou se zrušuje OZV č. 1/2004 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v obci Hošťálkovy
02.12.2020 31.12.2021 Ceník vodného a stočného na rok 2021
02.12.2020 Rozpočet obce na rok 2021
22.06.2020 Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2019
19.06.2020 Závěrečný účet obce za rok 2019
24.03.2020 Protokol o schválení účetní závěrky 2019 ZŠ a MŠ Hošťálkovy
19.12.2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023-MRK
13.12.2019 OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného
13.12.2019 OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
20.08.2019 Dokončení kanalizace v obci Hošťálkovy za přispění MSK
07.03.2019 Smlouva o dílo - Rekonstrukce propustku Křížová
04.12.2018 OZV č. 2/2018 o volném pohybů psů a hospodářských zvířat
04.12.2018 OZV č.3/2018 o systému nakládáni s odpady
17.07.2018 Smlouva o dílo dodatek č.1 – Úprava a rozšíření kolumbária Hošťálkovy
17.07.2018 Smlouva o dílo dodatek č.1 – Obnova hasičské zbrojnice Hošťálkovy
21.05.2018 Smlouva o dílo - zhotovení kovové zábrany se sítí u multifunkčního hřiště
15.05.2018 Smlouva o dílo - Kanalizace Hošťálkovy -4. a 5. etapa
14.05.2018 Smlouva o dílo - Oprava místní komunikace Křížová ve Slzesku
21.03.2018 Smlouva o dílo – Obnova hasičské zbrojnice Hošťálkovy
21.03.2018 Smlouva o dílo – Úprava a rozšíření kolumbária Hošťálkovy
03.11.2017 Smlouva o dílo - Multifunkční hřiště Hošťálkovy
03.11.2017 Slmouva o dílo - Oprava a zateplení KD Hošťálkovy
19.10.2017 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo -Oprava hřbitovní zdi Hošťálkovy-II.etapa
19.10.2017 Smlouva o dílo-Oprava hřbitovní zdi Hošťálkovy-II.etapa
19.10.2017 Smlouva o dílo - Obnova hasičské zbrojnice Hošťálkovy
28.06.2017 Smlouva o dílo-"Oprava místní komunikace Vraclávek - Česká Ves"
03.10.2016 Smlouva o dílo- Územní plán Hošťálkovy-Změna č.1
11.05.2016 Smlouva o dílo - "Oprava hřbitovní zdi - I. etapa"
10.05.2016 Smlouva o dílo - oprava starého chodníku u OÚ Hošťálkovy
02.02.2016 Výzva k podání nabídky "Těžba a pěstební činnost v lesích Obce Hošťálkovy v roce 2016 a 2017"
02.10.2015 Smlouva o dílo-oprava autobusové točny
30.09.2015 Smlouva o dílo - oprava komunikací
31.08.2015 Kupní smlouva "Separace a sběr využitelných odpadů"
31.08.2015 Smlouva o dílo "Energetické úspory domu služeb-stavba"
31.08.2015 Smlouva o dílo "Energetické úspory domu služeb-dodávka"
02.07.2015 Smlouva o dílo - Oprava komunikací v obci Hošťálkovy
20.03.2015 Smlouva o dílo-restaurování kulturní památky
23.02.2015 Smlouva o dílo-práce v těžbě, přibližování a zalesňování v lesích obce
01.12.2014 Smlouva o dílo - dodávka - gass-eko s.r.o.
01.12.2014 Smlouva o dílo - stavba - DUO STAV s.r.o.
21.07.2014 Smlouva o dílo- Oprava místních komunikací
21.07.2014 Smlouva o dílo - Chodník podél silnice III4521 v okolí ZŠ v obci Hošťálkovy
02.07.2014 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
05.05.2014 Smlouva o dílo č. 4-2014 - Pavel Harnol - HARTOP
05.05.2014 Smlouva o dílo č. 3-2014 - Taylor stavební s.r.o.
23.04.2014 Smlouva o dílo č. 1/2014 - VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.
15.10.2013 OZV 1/2013 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
29.07.2013 Smlouva o dílo - Bonita Group Service s.r.o.
23.05.2013 Smlouva o dílo - Robert Boubeníček
23.05.2013 Smlouva o dílo - Silnice.CZ s.r.o.
06.08.2012 Smlouva o dílo č.1/2012

Archiv úřední desky

Legenda:
č.j. - Číslo jednací
č.s. - Číslo spisu


Jste zde: Úvod > Úřední deska

 
 

Často hledáte

 

© Obec Hošťálkovy   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz   |   prohlášení o přístupnosti
Počet návštěv (od 3.1.2012):